Elérhetőségek

Sorkikápolna Község Önkormányzata

9774 Sorkikápolna,
Alkotmány u. 1.
Telefon:
+3694556001
Fax: +3694556000
E-mail:
sorkikapolna@rlan.hu

Elérhetőségek

Sorkikápolna Község Önkormányzata

9774 Sorkikápolna,
Alkotmány u. 1.
Telefon:
+3694556001
Fax: +3694556000
E-mail:
sorkikapolna@rlan.hu

Közlemény

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

 

 

 

A nyugat.hu hírportálon 2018. november 2. napján megjelent „Most várjunk, amíg vér fog folyni? – Sorkikápolnán kutyatámadástól félnek” című újságcikkel és a közösségi médiában, a Facebook oldalán ezen újságcikkre sorkikápolnai lakos által történtő hivatkozással kapcsolatban az alábbi tényeket kívánjuk a Tisztelt Lakossággal és a község honlapját felkereső Tisztelt Látogatókkal megosztani:

 

2018 márciusában a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalba benyújtott panaszbejelentés alapján került sor az újságcikkben is hivatkozott panaszbejelentés kivizsgálására és az érintett kutyatulajdonosok figyelmeztetésére az állattartási szabályok betartását illetően. Tájékoztatás történt továbbá arra is, hogy az önkormányzat jelzést követően intézkedik a kóbor és elkóborolt ebek begyűjtéséről is. A panaszbejelentési eljárás ezzel eredményesen lezárult, hiszen az újságcikkben elismertek szerint is rendezett viszonyok mellett történt ezt követően az ebtartás.

 

2018. október 30. napján az újságcikkben nyilatkozó család részéről telefonos megkeresés érkezett a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltségére a 2018. október 29. napján esti órákban történt, az újságcikkben részletesen leírt eset jelzéséről. A Hivatal ügyintézője tájékoztatta az újságcikkben szereplő sorkikápolnai lakos hozzátartozóját, hogy telefonos bejelentés alapján nem lehetséges hatósági eljárás megindítása, így szükséges a részéről írásban bejelentést tenni, vagy a hivatalban tett szóbeli bejelentéséről jegyzőkönyvet készíteni.

 

Sorkikápolna Község Önkormányzatához vagy a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalhoz jelen közlemény megjelenéséig írásbeli megkeresés nem érkezett és az újságcikkben nyilatkozó család valamely tagja részéről sem került személyes bejelentést követően jegyzőkönyv felvételére sor.

 

A 2018 márciusa és 2018. október 30. napja közötti több mint fél éves időtartamban elkóborolt vagy kóbor ebekkel kapcsolatban sem írásban, sem szóban nem történt jelzés, írásos bejelentés a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal felé vagy Sorkikápolna Község Önkormányzata felé.

 

Sorkikápolna, 2018. november 5.

 

             Fodor Béla sk.                                                                      Dr. Varga Krisztina sk.

              polgármester                                                                                      jegyzőSorkikápolna Község Önkormányzata - Magyar