Elérhetőségek

Sorkikápolna Község Önkormányzata

9774 Sorkikápolna,
Alkotmány u. 1.
Telefon:
+3694556000
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Sorkikápolna Község Önkormányzata

9774 Sorkikápolna,
Alkotmány u. 1.
Telefon:
+3694556000
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Hirdetmény

2021. június 08., 10:03
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község településrendezési eszközeinek módosításáról

 

H I R D E T M É N Y

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a község településrendezési eszközeinek módosításáról

 

2018 szeptemberében Sorkikápolna Község Önkormányzata településfejlesztési határozatokban rendelkezett arról, hogy a hatályos településrendezési eszközöket módosítani kívánja. A tervezési területek a község külterületének középső részén helyezkednek el. A változtatás célja a Sorkikápolna kijelölt bányaterületének egy részén különleges – beépítésre szánt - hulladékkezelő, -lerakó terület kijelölése.

 

2019. július 2-án megkezdődött az egyszerűsített eljárás szerinti véleményezés, amit az állami főépítész véleménye, és a településfejlesztési döntés határozatának módosítása okán keretében szükséges volt megismételni. A képviselő-testület pedig a telepfejlesztési döntés 107/2018. (IX. 24.) képviselő-testületi határozatát a 85/2019. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat módosította, javítva a tervezéssel érintett területek helyrajzi számainak felsorolásával.

A módosítás célja Sorkikápolna község fejlesztési elképzeléseinek optimális meghatározása és 0100/11-14 hrsz ingatlanjain korábban kijelölt különleges bányaterület egy részén különleges hulladékkezelő, -lerakó terület kijelölése.

 

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján teszem közzé.       

 

Sorkikápolna, 2021. június 4.

                                                                                Mező Gábor sk.

                                                                                  polgármester


« Vissza az előző oldalra!


Sorkikápolna Község Önkormányzata - Magyar