Elérhetőségek

Sorkikápolna Község Önkormányzata
9774 Sorkikápolna,
Alkotmány u. 1.
Telefon: +3694556001
E-mail küldése

Elérhetőségek

Sorkikápolna Község Önkormányzata
9774 Sorkikápolna,
Alkotmány u. 1.
Telefon: +3694556001
E-mail küldése

Közérdekű adatok / I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
   

Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Megnevezés: Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 9771 Balogunyom, Kossuth utca 3.

Telefon: +36 (94) 556-040

Fax: +36 (94) 556-058

Szervezet vezetõje: Dr. Varga Krisztina - jegyzõ

E-mailbalogunyom@savaria.hu

Honlap: http://www.balogunyom.hu/

 

Sorkikápolna Község Önkormányzata

  Megnevezés: Sorkikápolna Község Önkormányzata

  Cím: 9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

  Telefon: +36 (94) 556-000

  Fax: +36 (94) 556-000

  Szervezet vezetõje: Fodor Béla - polgármester

  E-mailsorkikapolna@rlan.hu

  Honlaphttp://www.sorkikapolna.hu

   
Ügyfélszolgálat
  Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata
(Balogunyom és Kisunyom települések tekintetében)
  Postacím: 9771 Balogunyom, Kossuth u. 3.
Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-040,
E-mail: balogunyom@savaria.hu
   
  Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Sorkifaludi Kirendeltsége
(Gyanógeregye, Nemeskolta és Sorkifalud települések tekintetében)
  Postacím: 9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.
Telefonszám (általános információk): +36 94/ 556-038, +36 94/ 556-039,
E-mailsorkifaludhivatal@pwnet.hu
   
  Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége
(Sorkikápolna és Sorokpolány települések tekintetében)
  Postacím: 9773 Sorokpolány, Fõ u. 104.
Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-000
E-mailsorkikapolna@rlan.hu 
   
Ügyfélszolgálat  Ügyfélfogadási Rendje
 

Hétfő

08.00 - 16.00;

Kedd

08.00 – 12.00;

Szerda

Nincs ügyfélfogadás ezen a napon

Csütörtök

12:00 – 16.00;

Péntek

Nincs ügyfélfogadás ezen a napon

 
 
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
 
Hivatal felépítése
  Tisztségviselõk
  Polgármester Fodor Béla 
  Alpolgármester Tóthné Plózer Judit
  Jegyzõ Dr. Varga Krisztina
  Jegyzõ helyettesítésével
megbízott köztisztviselõ
Nickl Vanda
   
A Hivatalban szervezeti egységek nem kerültek kialakításra.
   
Kapcsolódó dokumentumok:
  Sorkikápolna SZMSZ egységes
  Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata
  Szervezeti ábra
   
   
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetõinek és az egyes szervezeti egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
   
Hivatal felépítése
  Tisztségviselők  
  Polgármester Fodor Béla
  Alpolgármester Tóthné Plózer Judit
  Jegyző Dr. Varga Krisztina
  Jegyző helyettesítésével
megbízott köztisztviselő
Nickl Vanda
   
 Képviselõ-testület tagjai
 

Fodor Béla

polgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkikapolna@rlan.hu

Tóthné Plózer Judit

alpolgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkikapolna@rlan.hu

Tóth Zoltán

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkikapolna@rlan.hu

Tõke Judit

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkikapolna@rlan.hu

   
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ neve, elérhetõsége (telefon- és  telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
   
Ügyfélszolgálat
  Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata
(Balogunyom és Kisunyom települések tekintetében)
  Postacím: 9771 Balogunyom, Kossuth u. 3.
Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-040,
E-mail: balogunyom@savaria.hu
   
  Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Sorkifaludi Kirendeltsége
(Gyanógeregye, Nemeskolta és Sorkifalud települések tekintetében)
  Postacím: 9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.
Telefonszám (általános információk): +36 94/ 556-038, +36 94/ 556-039,
E-mailsorkifaludhivatal@pwnet.hu
   
  Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége
(Sorkikápolna és Sorokpolány települések tekintetében)
  Postacím: 9773 Sorokpolány, Fõ u. 104.
Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-000
E-mailsorkikapolna@rlan.hu
   
 

Hétfő

08.00 - 16.00;
Kedd 08.00 – 12.00;            
Szerda Nincs ügyfélfogadás ezen a napon            
Csütörtök 12:00 – 16.00;            
Péntek Nincs ügyfélfogadás ezen a napon            
   
   
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetõsége.
   
  Képviselõ-testület létszáma 2019. február 1. napjától 4 fõ, betöltetlen képviselõi mandátum 1.
   
 

Fodor Béla

polgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkikapolna@rlan.hu

Tóthné Plózer Judit

alpolgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkikapolna@rlan.hu

Tóth Zoltán

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkikapolna@rlan.hu

Tõke Judit

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkikapolna@rlan.hu

   
   
 6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy  alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és  1. pontban meghatározott adatai
   
  Nem releváns.
   
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével  mûködõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetõsége postai címe, telefon- és   telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselõjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
   
  Nem releváns
   
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye,  elérhetõsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),  alapító okirata, kezelõ szervének tagjai
   
  Nem releváns
   
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye,  a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító  határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége,  mûködési engedélye
   
  Nem releváns
   
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve  és címe, valamint a fõszerkesztõ neve
   
  Nem releváns
   
11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései  tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot  ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
   
  A jegyzõi hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv
   
 

Megnevezés

Vas Megyei Kormányhivatal

Cím

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Levelezési cím

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Telefon

+36 (94) 517-117; +36 (94) 517-107; +36 (94) 517-159

Fax

+36 (94) 517-105

Titkárság

Ágh Ernőné főigazgató 94/517-106; Popovicsné dr. Tisza Edit igazgató 94/517-106

Szervezet vezetője

A Vas Megyei Kormányhivatalt Harangozó Bertalan kormánymegbízott vezeti.
A hivatalszervezetet Ágh Ernőné főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese, Popovicsné Dr. Tisza Edit igazgató.

E-mail

kormanyhivatal@vas.gov.hu

Honlap

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

   
   
 

A polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv

   
 

Megnevezés

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Cím

9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

Levelezési cím

9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

Telefon

+ 36 (94) 556-000

E-mail

sorkikapolna@rlan.hu

Honlap

http://www.sorkikapolna.hu/

   

  

 Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Sorkikápolna Község Önkormányzata - Magyar