Elérhetőségek

Sorkikápolna Község Önkormányzata

9774 Sorkikápolna,
Alkotmány u. 1.
Telefon:
+3694556000
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Sorkikápolna Község Önkormányzata

9774 Sorkikápolna,
Alkotmány u. 1.
Telefon:
+3694556000
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Közérdekű adatok / I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
  Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés: Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 30.
Telefon: +36 (94) 556-038
Fax: +36 (94) 556-039
Szervezet vezetője: Dr. Varga Krisztina - jegyző
E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Honlap: http://www.sorkifalud.hu/

 

Sorkikápolna Község Önkormányzata

            Megnevezés: Sorkikápolna Község Önkormányzata

          Cím: 9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

          Telefon: +36 (94) 556-000

          Fax: +36 (94) 556-000

          Szervezet vezetõje: Mező Gábor - polgármester

          E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

          Honlaphttp://www.sorkikapolna.hu

Ügyfélszolgálat
  Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége
(Sorkikápolna és Sorokpolány települések tekintetében)
  Postacím: 9773 Sorokpolány, Petőfi S. u. 19.
Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-000
E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
Ügyfélszolgálat  Ügyfélfogadási Rendje
 

Hétfő

08.00 - 12.00 és 12.30 - 15.30

Kedd

08.00 – 12.00;

Szerda

Nincs ügyfélfogadás ezen a napon

Csütörtök

12.30 – 15.30;

Péntek

Nincs ügyfélfogadás ezen a napon

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Hivatal felépítése
  Tisztségviselõk
  Polgármester Mező Gábor
  Alpolgármester Németh Krisztián
  Jegyzõ Dr. Varga Krisztina
  Jegyzõ helyettesítésével
megbízott köztisztviselõ
Udvardi Zsófia
A Hivatalban szervezeti egységek nem kerültek kialakításra.
Kapcsolódó dokumentumok:
     KÖH SZMSZ
 
    Szervezeti ábra
     Önkormányzati SZMSZ
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetõinek és az egyes szervezeti egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Hivatal felépítése
  Tisztségviselők  
  Polgármester Mező Gábor
  Alpolgármester Németh Krisztián
  Jegyző Dr. Varga Krisztina
  Jegyző helyettesítésével
megbízott köztisztviselő
Udvardi Zsófia
 Képviselõ-testület tagjai
 

Mező Gábor

polgármester

Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Németh Krisztián

alpolgármester

Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Hódosi Erik

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Németh Endre

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

         
 

                              

                                                      

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ neve, elérhetõsége (telefon- és  telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Ügyfélszolgálat
 
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés: Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 30.
Telefon: +36 (94) 556-038
Fax: +36 (94) 556-039
Szervezet vezetője: Dr. Varga Krisztina - jegyző
E-mailsorkifaludhivatal@pwnet.hu

Honlaphttp://www.sorkifalud.hu/

 

Sorkikápolna Község Önkormányzata

  Megnevezés: Sorkikápolna Község Önkormányzata

  Cím: 9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

  Telefon: +36 (94) 556-000

  Fax: +36 (94) 556-000

  Szervezet vezetõje: Mező Gábor - polgármester

  E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

  Honlaphttp://www.sorkikapolna.hu

 

Hétfő

08.00 - 12.00 és 12.30 - 15.30
Kedd 08.00 – 12.00;            
Szerda Nincs ügyfélfogadás ezen a napon            
Csütörtök 12.30 – 15.30;            
Péntek Nincs ügyfélfogadás ezen a napon            
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetõsége.
  Képviselõ-testület létszáma 5 fõ.
 

Mező Gábor

polgármester

Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Németh Krisztián

alpolgármester

Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Hódosi Erik

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Németh Endre

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

         
                 
   
 6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy  alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és  1. pontban meghatározott adatai
   
  Nem releváns.
   
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével  mûködõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetõsége postai címe, telefon- és   telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselõjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
   
  Nem releváns
   
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye,  elérhetõsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),  alapító okirata, kezelõ szervének tagjai
   
  Nem releváns
   
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye,  a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító  határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége,  mûködési engedélye
   
  Nem releváns
   
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve  és címe, valamint a fõszerkesztõ neve
   
  Nem releváns
   
11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései  tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot  ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
   
  A jegyzõi hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv
   
 

Megnevezés

Vas Vármegyei Kormányhivatal

Cím

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Telefon

+36 (94) 517-117

Fax

+36 (94) 517-105

Titkárság

Ágh Ernőné főigazgató 94/517-106; Popovicsné dr. Tisza Edit igazgató 94/517-106

Szervezet vezetője

A Vas Vármegyei Kormányhivatalt Vámos Zoltán főispán vezeti.
A hivatalszervezetet Ágh Ernőné főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese, Popovicsné Dr. Tisza Edit igazgató.

E-mail

kormanyhivatal@vas.gov.hu

Honlap

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

   
   
 

A polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv

   
 

Megnevezés

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Cím

9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

Levelezési cím

9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

Telefon

+ 36 (94) 556-000

E-mail

sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Honlap

http://www.sorkikapolna.hu/

   

  

 


« Vissza az előző oldalra!

Sorkikápolna Község Önkormányzata - Magyar